Hurt Raporu

agcam

Kıdemli Üye
Kayıt
29 Ocak 2008
Mesajlar
153
Beğeniler
141
Yer
istanbul
#1
Hurt Raporu
Bu yazı Hakan Erman tarafından tercüme edilmiştir.
Bu çalışmanın adı "Hurt (Harry Hurt) Çalışması, Motorsiklet Kaza Faktörleri ve Önlemlerin Belirlenmesi (Hurt Study Motorcycle Accident Cause Factors and Identification of Countermeasures)".


Bu yazı Hakan Erman tarafından tercüme edilmiştir.
Bu çalışmanın adı "Hurt (Harry Hurt) Çalışması, Motorsiklet Kaza Faktörleri ve Önlemlerin Belirlenmesi (Hurt Study Motorcycle Accident Cause Factors and Identification of Countermeasures)". Söz konusu rapor ABD Ulusal Karayolları Güvenlik Müdürlüğü'nce finanse edilerek Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş. Los Angeles bölgesindeki 900 motorsiklet kazası her yönüyle incelenmiş, ayrıca 3600 motorsiklet kaza raporu analiz edilmiş. Rapor asıl olarak yüzlerce sayfa ancak sonuçlar ayrıca madde madde özetlenmiş.

Motorsiklet Kaza Faktörleri ve Önlemlerin Belirlenmesi

Motor kazalarını 3/4'ü diğer bir araç ile çarpışma şeklinde gerçekleşmektedir. Diğer araç çoğunlukla bir otomobil olmaktadır.
Kazaların 1/4'ü diğer bir araç olmaksızın gerçekleşmiş, motor yolda veya çevrede bir cisim ile çarpışmıştır.
Araçtaki teknik arıza nedeniyle meydana gelen kazalar %3'den daha az bir orandadır. Bu tür kazalar çoğunlukla tek araçlı kaza olup kontrol, patlak bir lastik nedeniyle yitirilmiştir.
Tek araçlı motor kazalarında sürücü hatası ana faktördür. Tipik hatalar aşırı sert fren, aşırı sürat nedeniyle kaymak veya viraja yeterince girmemek/yatmamak (under-cornering) olmuştur.
Kötü yol şartları (bozuk asfalt, çukurlar vs.) kazaların %2'sine, hayvanlar %1'ine sebep olmuştur. Not: Bu yüzdelerin Türkiye'de daha yüksek olduğunu kabul edebiliriz.
İki aracın karıştığı kazalarda, diğer araç sürücüsünün motorsikletin geçiş hakkını ihlal etmesi, bu tür kazaların 2/3'üne sebep olmuşlardır.
Diğer sürücülerin, motorsikletlileri görememeleri ve algılamamaları motor kazalarının ana sebebidir. Motorsikletle çarpışan araç sürücüleri kazadan önce motorsikleti hiç görmemiş veya çok geç görüp kazayı önleyememiştir.
Diğer sürücülerin kasıtlı saldırgan hareketleri motor kazalarında ender bir sebeptir. Sık karşılaşılan bir kaza tipi motorsiklet düz seyrederken, karşıdan gelen otomobilin sola saparak onun önüne çıkmasıdır.
Yol kavşakları motor kazalarının en çoğunlukla meydana geldiği yerlerdir. Diğer araçlar motorsikletin geçiş üstünlüğünü tanımamakta ve bir çok kez trafik ışıklarına uymamaktadırlar. Not: Yol üstünlüğü ve trafik ışık ihlallerinin Türkiye'de daha da fazla olacağını kabul edebiliriz.
Hava şartları, kazaların %98'inde bir faktör değildir.
Çoğu kaza kısa yolculuklar (alışveriş, iş, arkadaş ziyareti, sinema vb) sırasında meydana gelmiştir ve kazanın yeri yola çıkış noktasına yakındır.Not: Bu konu ilginç çünkü kısa yolculuklar aynı zamanda koruma takmaya en çok üşendiğimiz yolculuklar.
İki araçlı kazaların yarısında bir araç diğerini, ışığın göz alması veya diğer araçlar yüzünden iyi görememiştir.
İki araçlı kazalarda motorun görünebilir olması kritik bir faktördür. Gündüz far yakılması, görülmesi kolay sarı, turuncu veya parlak kırmızı ceketlerin giyilmesi kaza olasılığını belirgin biçimde azaltmıştır.
Özellikle motorun ve sürücünün ön kısmının fark edilebilir olması kritik önem arz etmiştir.
Kazaların %62'sinde kaza sonrasında yakıt sızıntısı meydana gelmiştir. Bu durum yangın tehlikesi arz etmiştir.
Ortalama kaza öncesi hız 29.8 mph(44 km/s), ortalama kaza hızı 21,5mph (32km/s) olup, kazaların binde birinde hız 86 mph (130km/s) olmuştur.
Çarpılan cisimin görüş alanının içinde olduğu görülmüştür. Çarpılan cisimler, olayların 3/4'ünden fazla olarak düz çizginin 45derece sağ ve solunda yer almıştır.
Mekanik arıza sonucu oluşan kazalar az görülmüş olup, olan kazalar yanlış veya eksik bakım/tamir sonucu meydana gelmiştir.
Motor sürücüleri arasında 16-24 yaş arasında olanlar, kaza yapmada belirgin şekilde çok, 30-50 yaş arasında olanlar belirgin biçimde az temsil edilmişlerdir. Kazaların %96'sı erkek sürücüler tarafından yapılmış olsa da kadın sürücülerin kaza oranının yüksek olduğu görülmüştür.
Çoğu kaza yapan sürücüler zanaatkar, işçi ve öğrencilerdir. Profesyoneller, satıcılar ve zanaatkarlar daha az, öğrenciler ve işsizler daha fazla kazaya karışmışlardır.
Daha önce trafik suçu işlemiş veya kaza yapmış olanların sayısı kaza raporlarında belirgin olarak yüksektir.
Kaza yapan motor sürücülerinin büyük çoğunluğu sürüş eğitimi almamıştı; %92'si kendi kendilerine öğrenmişler veya arkadaş/aile öğretmişti. Motor sürüş eğitimi, kaza yapmayı önlemekte, kaza durumunda yaralanma olasılığını azaltmaktadır.
Kaza yapan sürücülerin toplam motor tecrübeleri 3 yıl olduğu halde, yarıdan fazla kazada sürücüler, kaza yaptıkları motorla 5 aydan daha az bir sürelik tecrübeleri bulunmaktaydı.Cross motorsiklet tecrübesi olan sürücüler kaza istatistiklerinde belirgin olarak az temsil edilmişlerdir.
Kazadan önce dikkatsizlik yaygın bir kaza faktörüdür.
Ölümle sonuçlanan kazaların yarısında alkol unsuru vardır.
Kazalarda sürücülerin kazayı önlemede belirgin biçimde yetersiz kaldıkları gözlemlenmiştir. Çoğu sürücü fazla frenle arka lastiği kaydırmış, ön lastiği yeterince sıkmamıştır. Kontra ve ani yön değiştirme (countersteer and swerwe) kabiliyetleri gösterememişlerdir.
Tipik bir kaza pozisyonu, sürücüye kazayı önlemek için 2 saniye zaman bırakmıştır.
Yolcu taşıyan motorsikletler kaza istatiklerinde azdır.
Motorla çarpışan diğer araçların sürücülerinin yaş durumlarına bakıldığında 20-29 arası ve 65 üzeri yaşlar yoğunluktadır. Bu sürücüler aynı zamanda motorsikletlere yabancı kimselerdir.
Büyük hacimli motorsikletler daha az sayıda kazaya karışmış gözükmektedirler ancak kazaları daha büyük yaralanmalara yol açmıştır.
Motorların renklerinin kaza yapma üzerindeki etkileri ölçülememiştir. Ancak bu konu gözardı edilebilmelidir, çünkü motorların çoğunlukla ön yüzeyleri çarpıştıkları araca gözükmektedir.
Kaportası, ön camı olan motorlar kaza istatistiklerinde daha az yer almışlardır. Bunun nedeni kolay görünebilme ve bu tür motorların daha tecrübeli ve eğitimli sürücüler tarafından kullanılması olmalıdır. Not: Türkiye'de büyük motorlar acemi sürücüler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Dış görünüme fazla önem verdiğimizden ufak motorla bu işe başlamıyoruz.
Kazalarda, motor ehliyeti olmayan, hiç ehliyeti olmayan ve ehliyetleri geri alınmış sürücüler belirgin şekilde yoğundular.
Modifiye edilmiş yarı chopper veya cadde (semi-shopper or cafe racer) motorlar kazalara kesinlikle çok karışmışlardır.
Kazalarda yaralanma olasılığı çok yüksektir. Birden fazla araçlı kazaların %98inde, tek araçlı kazaların %96sında sürücü yaralanmıştır. Bu yaralanmaların %45'i ciddi yaralanmalardır.
Yaralanmaların yarısı bacakta olmuştur (ayak bileği, alt bacak, diz ve üst bacak).
Motor koruma demirleri etkili bir yaralanma önleyici olmamıştır. Ayak bileklerindeki yaralanmaları azaltırken üst bacak, diz ve alt bacak yaralanmalarını arttırmıştır.
Ağır botlar, mont, eldiven vs. giyilmesi, sık görülen sürtünme ve yırtılma yaralanmalarını etkili olarak önlemiştir.
Kazaların %13'ünde, özellikle iki araçlı ve ortalamadan yüksek süratli kazalarda kasık yaralanmaları meydana gelmiştir.
Yaralanma derecesi, hız yükseldikçe, alkol alındığı durumlarda ve motor büyüdükçe artmıştır.
Kazalarda sürücülerin %72'si göz koruması kullanmıyordu. Sürücülerin görüşlerinin, rüzgar nedeniyle bozularak tehlikeyi geç fark etmeleri olasıdır.
Trafikte seyreden sürücülerin %50'si kask kullanırken, kaza yapan motorsiklet sürücülerinin %40'ı kask kullanıyordu.
Kazalarda motor eğitimi almamış, düşük eğitim seviyeli ve genç motor kullanıcılarının, özellikle sıcak günlerde ve yolculuk kısa olduğunda kask kullanmadıkları görüldü.
Ölümle sonuçlanan kazalarda öne çıkan yaralanmalar göğüs ve kafa yaralanmaları oldu.
Kafa yaralanmalarını önleyici tek faktör koruma kaskıdır. FMVSS 218 standardına uyan kask etkili bir koruyucudur.
Kask kullanımı duymayı veya görüntüyü engelleyici, dikkat dağıtıcı herhangi bir etkide bulunmamıştır. Hiç bir kazada kask kullanımı kazanın nedenlerinden biri olmamıştır. Not: Demek ki kask takmamak için "kasksız daha dikkatli oluyorum, görüntümü engelliyor vs" iddiasında bulunanlar oluyor.
FMVSS 218 standardı kazalarda üst seviye bir koruma sağlamakta olup başın arkasının korunması , kapalı kasklarda yüzün korunması ve tüm kask bedenlerinin sağlanması konularında eklemeler yapılmalıdır.
Kask kullanan sürücüler her tür yaralanmada ve her kaza şiddetinde, belirgin olarak daha az kafa ve boyun yaralanmasına maruz kalmışlardır.
Kapalı (full facial) kask kullanımı korunmayı arttırmakta, yüz yaralanmalarını belirgin şekilde azaltmaktadır.
Boyun yaralanmalarında kask bir neden olmamıştır. Aksine bir çok önemli olabilecek boyun ve kafa yaralanmasını önlemiştir.
Kaza yapan sürücülerin %60'ı kaza sırasında kask kullanmıyorlardı. Bu grubun %26'sı rahat olmadıkları için, %53'ü de sadece bir kaza olasılığı akıllarına gelmediği için kask takmadıklarını belirttiler
Motorsikletler hakkında geçerli bilgilerin trafikteki motorlardan alınmaları gerekmektedir. Ruhsat ve ehliyet üzerindeki bilgiler, geçerli bilgiler olmaktan uzaktır.
Kaza geçirenlerin %10'dan azının geçerli sağlık ve kaza sigortası bulunuyordu.

a l ı n t ı
 

Metin

Forum Bağımlısı
Kayıt
19 Nisan 2008
Mesajlar
4.039
Beğeniler
1.618
Yer
istanbul
#2
Eline emeğine sağlık Agcam arkadaşım.... Gerçekten çok güzel ve faydalı bir yazı,herkesin okumasında fayda var...
 
Kayıt
24 Mayıs 2008
Mesajlar
169
Beğeniler
50
Yaş
37
Yer
İstanbul - Maltepe
#3
böylesine değerli bir bilgiyi bizimle paylaştığın için teşekkür ederim
 

Ozgur Baglama

Forum Bağımlısı
Kayıt
13 Ocak 2008
Mesajlar
1.380
Beğeniler
727
Yaş
37
Yer
Bakırköy, İstanbul
#4
metin abi teşekkür ederim yazı için bide senin yüzünü görsek özlettin kendini nerelerdesin yoksun abi.
 

Metin

Forum Bağımlısı
Kayıt
19 Nisan 2008
Mesajlar
4.039
Beğeniler
1.618
Yer
istanbul
#5
Forumda bir adaşım,birde soyadaşım var,ne güzel yaw...:):)
 

Şenol SEL

Forum Bağımlısı
Kayıt
27 Şubat 2009
Mesajlar
9.472
Beğeniler
9.009
Yaş
57
Yer
Altıntaş Mudanya - Bursa
#7
Güncelleme

rapor uzun deyip okumazlık etmeyin.


Hurt Raporu
""Bu rapor ABD, Kaliforniya eyaletinde University of Southern California (USC) tarafindan 4000 in uzerinde motosiklet kazasi uzerinde yapilan calismalar sonucu ortaya cikmis, 1981 de sonuclanmis. Rapor butun dunyada motosiklet surus guvenligi konusunda onderlik etmis; bugunku kurallar, motosiklet – guvenlik ekipmani dizaynlari, guvenlik onlemleri ve otomobil - motosiklet surucu egitimi bu rapor sayesinde modern seklini almistir.


HURT RAPORU

“HURT Motosiklet Kaza Arastirmasi” ABD, Kaliforniya eyaletinde University of Southern California (USC) tarafindan 4000 in uzerinde motosiklet kazasi uzerinde yapilan calismalar sonucu ortaya cikmis, 1981 de sonuclanmis bir rapordur. National Highway Traffic Safety Administration arastirmacisi Harry Hurt, sadece Los Angeles civarinda 900 kazayi butun yonleri ile incelemis ve bu arastirmaya onderlik etmis bulunuyor. Asagida 700 sayfalik bu raporun, ayni enstitu tarafindan 55 ana madde halinde ozetlenmis seklini bulacaksiniz. Rapor butun dunyada motosiklet surus guvenligi konusunda onderlik etmis; bugunku kurallar, motosiklet – guvenlik ekipmani dizaynlari, guvenlik onlemleri ve otomobil - motosiklet surucu egitimi bu rapor sayesinde modern seklini almistir.

ANA MADDELER

Asagida bulacaginiz ana maddeler disinda genel bulgular su sekildedir. Motosiklet kazalarinin %75i bir baska aracla, genellikle de bir otomobille olmaktadir.
Bu %75 lik oranin %66sinda otomobil/diger arac surucusunun motosikletin gecis hakkina tecavuzu soz konusudur.
Buradan cikan sonuc, tum motosiklet kazalarinin %50 sorumlulugu baska araclara ait olmaktadir. En sik duyulan ozur “motosikleti hic gormedim” dir. Bir diger ortak ozellik ise, bu kazaya neden olan arac suruculerinin hemen hic biri motosiklet ile omurlerinde ilgilenmemis kisiler olmasi.

.

HURT Motosiklet Arastirmasi Bulgulari
Tum kazalar ozel olarak gozlemlenmis, kaza olus sekli, yaralanma bicimleri, kaza karakteristikleri incelenmis, ve asagidaki sekilde ozetlenmistir:

1. Kazalarin yaklasik ¾ u baska bir aracla carpisma sonucu meydana gelmekte, ve bu arac genellikle bir otomobil olmaktadir.

2. Kazalarin yaklasik ¼ u “tek arac kazasi” seklinde olusmakta, surucu kontrolunu kaybedip dusmekte, sabit bir cisme carpmaktadir.

3. Kazalarda tasit arizasinin rolu %3 civarinda olup lastik patlamasi sonucu kontrolu kaybetme seklinde gozlemlenmistir.

4. Tek basina yapilan kazalarda surucu hatasi 2/3 oraninda basrolu oynamaktadir. Bellibasli hata tiplari viraja asiri hizda girip, viraj disina cikmak, asiri frenleme ile tekerleklerin bloke edilmesi ve virajda fren yapilmasidir.

5. Yol kusurlari (cukurlar, dusuk banket vb.) kazalarda %2, hayvanlar %1 rol oynamaktadir.

6. Baska bir aracla carpisma seklindeki kazalarda, diger arac surucusu (cogunlukla otomobil) 2/3 oraninda motosikletin gecis hakkina saygi gostermeyip, onun yolunu kesmektedir.

7. Motosiklet ve surucusunun yoldaki zayif gorunurlugu ve firkina varilmamasi kazalarin basilica nedenidir. Kazaya neden olan arac surucusu motosikletliyi ya hic gormemis yada son anda gormus ve cok gec kalmis oluyor.

8. Kasti olarak motosiklet surucusune seklinde bir kaza ihmal edilecek kadar az duzeydedir.

9. En cok karsilasilan kaza motosiklet duz yolda ilerlerken karsidan gelen aracin sola donerek motosikletin yolunu kesmesi sonucunda olusuyor.

10. Kavsaklarda meydana gelen kazalarda karsidan gelip sola donerek motosikletin yolunun kesilmesi sonucunda olusuyor.

11. Kazalarin %98 inde hava sartlarinin hicbir onemi olmadigi gorulmustur.

12. Kazalar cogunlukla motosikletcinin yola cikis noktasinin yakinlarinda cereyan ediyor. Uzun yola cikanlarda yine donuste varis noktasina yaklasildiginda. Cikis noktasi yakininda alisveris, arkadas ziyareti, eglence vb. amacli gezilerde cok goruluyor.

13. Motosikletin yada kazaya karisan araclarin parlama, sınırlı gorunus yada baska bir aracin arkasindan harekete gecmekte olusu tum kazalarin neredeyse yarisinda etkin olmaktadir.

14. Az gorunurluk basilica kritik faktor olarak belirlenmis ve gunduz farlarin acik tutulmasi, parlak renkli giysiler, kask ile gorunurlugun artirilmasinin kaydadeger sekilde kazalari azaltmakta oldugu gorulmustur.

15. Yakit sistemi kacak ve akintilarinin kaza sonrasi hasar meydana gelmesinde %62 oraninda rol oynadigi gorulmustur. Bu tur zayif baglanti ve yakit kacaklari yangina yol acmaktadir.

16. Ortalama kaza oncesi hiz 47.68 kmh, ortalama kaza anindaki hiz 34.4 kmh olarak tespit edilmistir. 137 kmh hizla yapilan 4 kazaya rastlanmistir.

17. Tipik bir motosiklet kazasinda olay surucunun gorus alani icerisinde olmaktadir. ¾ un uzerinde bir oranda carpismalar surucunun onundeki 45 derecelik gorus alani icinde ceryan ediyor.

18. Motosikletin karsidan gorunurlugu surucu ve motosikleti kazadan uzak tutmak icin en onemli faktor olarak bulunmustur.

19. Aracin yetersizligi, arizalari, bakimsizligi kazalarda nadir olarak rol oynamaktadir.

20. En cok kazaya karisma olan yaslar 16-24 arasindadir. 30-50 yas arasinda bu oran kayda deger bir sekilde dusmektedir.

21. Motosiklet suruculerinin %96 gibi buyuk bir cogunlugu erkek olmasina ragmen kadin suruculer daha cok kaza yapmaktadir.

22. Isci-ogrenci-issiz grubu suruculer; yonetici, memur, satis gorevlisi vb. grubundan daha cok kaza yapmakta.

23. Daha onceden trafik cezalari almis, baska kazalara karismis suruculer daha cok kaza yapiyor.

24. Kaza yapan suruculerin %92 si teori yada pratik hicbir egitim almamis suruculerden olusuyor. Bunlar kendi kendilerine, es-dost tarafindan verilen bilgilerle, ogrenmis bulunuyorlar. Ciddi motosiklet egitim kursu gorenlerin kazaya karisma orani son derece dusuk.

25. Kaza yapan motor suruculerinin yaridan fazlasi 3 yildan daha fazla tecrubeli olmalarina ragmen bu kaza yaptiklari motora 5 aydan daha az bir suredir binmekteler. Motokros tecrubesi olan suruculerin kazaya karisma orani son derece dusuk.

26. Kazalarin buyuk kisminda surus sirasinda yapilmasi gereken seylere gerekli dikkatin verilememesi ortak bir faktor olarak bulunmustur.

27. Olumlu kazalarin yarisinda alkol etken olmustur. (gerek motor gerek diger arac surucusu).

28. Bu kazalarin hemen hepsinde motosiklet suruculeri kazadan sakinma manevralarinda basarisizlik gostermektedir. Baslica problemler arka tekerlegi bloke etmek, yetrerli gucte fren sikmamak, gereksiz yere motru dusurmek, kontra viraj tekniginin (counter steering) bilinmemesi, kivirmaca (swerving) tekniginin bilinmemesi.

29. Tipik bir motosiklet kazasinda, surucunun kazadan sakinmak icin 2 saniye yada daha az suresi kalmaktadir..

30. Yapilan gozlemlerde kayda deger miktarda yolcu tasiyan motosiklet kazasina rastlanmadi.

31. Kazaya karisan motosiklet disindaki arac suruculeri genelikle 20-29 yas arasinda yada 65 yas ustunde bulunmustur. Bu suruculerin neredeyse tamami motosikletin teknik ozelliklerine vakif degildir.

32. Buyuk hacimli motosikletler daha az kaza yapmakta ama kaza sonuclari daha agir olmaktadir.

33. Motosikletin renginin bu kazalardaki onemi anlasilamistir. Motosikletin boyali yuzeylerinin karsidan gorunusunun azligi dolayisiyla bu faktorun onemli olmadigi sonucuna varilmistir.

34. Kaportali (grenaj) ve on camli motosikletler kazalara daha az karismaktadir. Hem bu motosikletler daha tecrubeli suruculer tarafindan tercih edilmekte, hemde gorunurlukleri daha fazladir.

35. Kazaya karisan motosiklet suruculerinin cogunlugu ehliyetsiz, otomobil ehliyetsiz ve/veya ehliyetleri geri alinmis sahislar olarak bulunmustur.

36. Chopper olarak modifiye edilmis motosikletler buyuk bir cogunlugu teskil etmektedir.

37. Bu kazalarda yaralanma oranlari soyledir. Tum kazalarda hafif yaralanmalar %45, Kendi basina kaza yapip yaralanma orani %96, baska aracla carpisarak yapilan kazalarda yaralanma orani %98.

38. Yaralanmalarin %50 si bacak, diz, kalca, ayak bilegi ve ayak bogesinde meydana gelmektedir.

39. “Crash bar” denilen koruyucular etkili degildir. Bu tur motosikletlerde ayakta-bilekte yaralanma azalmakla birlikte diz ve kalca yaralanmalair artmaktadir.

40. Koruyucu giysiler, cizme, eldiven, ceket, pantalon vb. giyilmesi kaydadeger sekilde surtunmelerden olusan yaralanmalari azaltmakta.Bu kusam dusuk hizlarda yaralanmali tamamen onlemekle birlikte yuksek hizda agir darbeleri onlemede basarili degildir.

41. Kazalarin %13 unde kafadan (onden baska araca – cisme) carpma sonucu kasik bolgesi yaralanmalari gorulmustur.

42. Kazalarda yaralanmalarin ciddiyeti kullanilan alkol, hiz, ve motosikletin buyuklugu ile dogru orantili olarak artmaktadir.

43. Kazalarin %73 unde motosiklet suruculerinin goz koruyucu herhangi bir onlem almamis oldugu gorulmustur. Bu hata kazadan gorusu etkilemekte ve kazadan korunma manevralarinda cok kiymetli saniyelerin kaybolmasina yol acmaktadir.

44. Kazaya karisan suruculerin sadece %40 inin kask giydigi tespit edilmistir.

45. Motosiklet egitimi almamis, ehliyetsiz, egitimsiz sahislarin ozellikle yazin ve kisa yolculuklarda kask takmadiklari gorulmustur..

46. En olumcul kaza sekillerinde yaralanmalar bas ve/veya gogus bolgesinde gorulmektedir..

47. Kafadan yaralanmalarin azaltilmasinda tek kritik faktor kask kullanimidir. Standartlara uygun kask kullanimi son derece verimli bulunmustur.

48. Kask kullanimi kritik trafik seslerini azaltmiyor, gorusu kesmiyor, yorgunluga sebep olmuyor, dikkat kaybina sebep olmuyor ve kaza olusumunda herhangi bir etki yaratmiyor.

49. FMVSS 218 (ABD Kalite Standardi) standardindaki kasklar yuksek duzeyde koruma saglamaktadir.

50. Kaskli suruculer ve yolcularinda son derece dusuk bas ve boyun yaralanmalari gorulmustur..

51. Tam kapali kasklar korunmayi onemli miktarda artirmakta, yuz ve cene yaralanmalarini dikkate deger miktarda azaltmaktadir.

52. Kask giyilmesi dolayisi ile herhangi bir yaralanma yada hasar gozlenmemistir, bilakis muhtemel ciddi hasarlar daha kucuk yaralanmalarla sonuclanmaktadir.

53. Gozlenen kazalarin %60 inda suruculerin kask kullanmadigi gorulmustur. Bu suruculerin %26 si rahat edemedikleri icin, %53 u herhangi bir kaza ile karsilasma ihtimalini akillarina bile getirmedikleri icin kask giymediklerini belirtmislerdir.

54. Bu raporda gozlenen araclarin trafik kayitlari kaza mahallinde edinilen bilgilerle duzenlenmistir. DMV (ABD Trafik Departmani) kayitlari gercekle uyusmamaktadir.

55. Herhangi bir sigortasi (tam kapsamli, saglik, kaza, hayat vb. ) olan surucu sayisi %10 un altinda bulunmustur.
 

Bülent.Ö

Forum Bağımlısı
Kayıt
2 Şubat 2009
Mesajlar
1.571
Beğeniler
621
Yaş
56
Yer
İdealtepe / İstanbul
#8
Birkaç not:

Bu Amerika'da yapılan bir çalışma ve yapılma yılı epey eski. Dolayısıyla Türkiye koşulları ve bugünler için bazı yorumlarda bulunmak gerekiyor. Bu arada tabii ki gerek motorsiklet gerek koruma ekipmanı üreticilerinin bu rapordan etkiyle birçok şeyi düzelttiklerini de düşünmek gerek.

1) (#3) Lastik patlamalarının rolünün iyice düştüğünü zannetmekteyim, o teknoloji çok ilerledi.
2) (#8) Kasti olarak motorsiklete girişme oranının Türkiyede daha fazla olduğuna inanıyorum.
3) (#11) Hava şartları yol ile birleşince kaza oranı artar, bu rakamın Türkiye'de daha yüksek çıkacağı kesin bence.
4) (#15) Teknoloji ile birlikte yakıt sisteminden kaynaklı yangın oranının düştüğünü sanmaktayım.
5) (#16) Ortalama hızların yeni motorlarla yükseldiğini, kaza öncesi 90, kaza sırasında 50'ye indiğini sanıyorum. Dolayısıyla korumaların önemi artıyor.
6) (#31) Daha önce dile getirdiğim "dörtteker sürücülerinin motorsiklet konusunda eğitilmeleri" gerektiğinin bir başka ispatı da burada.
7) (#35) Buna sadece OHA diyebiliyorum.
8) (#38) Korumaların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor !
9) (#43) 50km ve daha hızlı giderken gelen rüzgar gözlerimden yaş akmasına neden oluyor, nasıl yapılır bu anlamadım.
 

Şenol SEL

Forum Bağımlısı
Kayıt
27 Şubat 2009
Mesajlar
9.472
Beğeniler
9.009
Yaş
57
Yer
Altıntaş Mudanya - Bursa
#9
@Bülent.Ö
Bu olay KASK kafalı sürücüler için söylenmişitr.Kasksız bie deneme yapın ne dendiğini anlayacasınız.Zaten KASK kafalılar bunu çok sık yaşarlar.Yada Sabah işe motorla giderken kaskın vizörünü açık bırakın bir süre.Hemen gözleriniz yaşlanmaya başlar.Bunun tıbbi açıklamasıda var ama konumuz dışı :D
 

Bülent.Ö

Forum Bağımlısı
Kayıt
2 Şubat 2009
Mesajlar
1.571
Beğeniler
621
Yaş
56
Yer
İdealtepe / İstanbul
#12
@Şenol SEL

İlk harekette kask buğu yaptığı için (hala sprey/film almaya fırsat olmadı) hızlanana kadar açık oluyor vizör, sonra kapatıyorum. Konuyu birinci elden biliyorum zaten...
 
Yukarı Alt