Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar , Hedefler ve Çözüm Projeleri

Kayıt
15 Ocak 2008
Mesajlar
34
Beğeniler
18
#1
Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar , Hedefler ve Çözüm Projeleri
Bakanlığımızca yürürlüğe konulan Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar , Hedefler ve Çözüm Projeleri kapsamında, yol kullanıcıları olan çocuklar, gençler, yaşlılar ve sürücülerin karayolunda karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirilmesi amacıyla spot ve kısa metrajlı filmler hazırlanması öngörülmektedir. Önceki yıllarda hazırlanan benzeri ürünlere ilaveten yapılacak filmlerin aşağıdaki konu başlıklarında hazırlanması düşünülmekle birlikte değişik konularda eklenebilecektir.
Söz konusu filmlerin hazırlanması aşamasında bu alandaki uzman kişilerle işbirliğine gidilecektir. Bunun yanı sıra, konu ve olay türlerinin sayıca zenginleştirilmesi, gerçek olaylardan alıntılar yapılabilmesi, yol kullanıcılarının bilgi eksiklerinin tespiti amacıyla da bu konuda değişik öneriler alınması ve senaryolaştırılması düşünülmektedir.
Sayılan amaçlar doğrultusunda, konunun önemi de göz önünde tutularak, yol kullanıcılarının trafik bilinci kazanmasına olumlu katkı sağlayacak nitelikteki olay ve anlatımlar hakkında vatandaşlarımızca oluşturulacak (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kapsamında her türlü telif hakkı Genel Müdürlüğümüzde olmak kaydıyla) senaryo önerileri Başkanlığımızca değerlendirilecektir.(04.02.2008)

FİLMLEŞTİRİLECEK SENARYO KONULARI

1. Alkolün Etkisinde Araç Kullanımı
2. Uykusuz ve Yorgun Olarak Araç Kullanımı
3.Karayollarında Yük ve Yolcu Taşımacılığı
4.Trafikte Saygı ve Hoşgörü Kuralları, Gereksiz Klakson Kullanımı, Sürüş Sırasında Cep Telefonu ile Konuşmanın Sürüş Güvenliğine Etkileri
5. Trafik İşaret ve İşaretçilerine Uyma
6.Takip Mesafesi Kuralı
7. Hız Limitleri Üzerinde Araç Kullanımı
8.Yaya Güvenliği
9.Okul Servis Araçları ve Trafikte Çocuk Güvenliği
10. Araç İçi Güvenlik Donanımları (Emniyet Kemeri, Çocuk Koltuğu vb.)
11.Geçme ve Geçilme Kuralları,
12.Araçların ve Teknik Donanımlarının Bakımı ve Güvenliği
13. Motosiklet ve Bisiklet Sürücülüğü
 
Yukarı